Robot Projeleri

Çeşitli robot projeleri

 

Mikrodenetleyici Olmayan DTMF Kontrollü Robot :  Bu projenin temel amacı, DTMF teknolojisini kullanarak cep telefonuyla talimat vererek robotik bir taşıtı kontrol etmektir. Bu, sürveyans sistemleri ve endüstriyel uygulamalar için kullanılabilir.
Mikrodenetleyici Tabanlı Hat İzleyen Robot : Bu proje, AVR mikro denetleyici kullanılarak robotik bir taşıtta belirtilen yolu izlemek veya izlemek kavramını göstermektedir. Bu proje, kullanıcı tarafından belirtilen yolu algılamak için IR sensörü kullanmaktadır.
Gece Görüşlü Kablosuz Kamera ile Savaş Alanı Kaçırma Robotu : Bu proje, savaşlarda yardımcı olacak uzaktan kumandalı bir casus robot uygular. Bu robotla bağlı kablosuz kameranın gece görüşü özelliği, karanlıkta bile kızılötesi ışık kullanarak casusluk bilgilerini sağlar.
PC Kontrollü İnsan Algılama Robotu : Bu proje, IR sensörleri ve mikroişlemci ünitesi kullanılarak insanları robotik bir araç vasıtasıyla tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu proje, yeryüzündeki depremler sırasında personel tespiti için çok yararlıdır.
GSM Cep Telefonuyla Kontrol Edilen Akıllı Robot : Bu projeyi tasarlama fikri GSM teknolojisini kullanarak robot hareketlerini veya hareketini kontrol etmektir. Yani, SMS uzaktaki robot kontrol ünitesine gönderilerek robot hareketleri kontrol edilebilir.
Mikrodenetleyici Kullanan Metal Dedektör Robotu : Bir metal dedektör robotu önündeki yoldaki metalleri hissetmek için kullanışlıdır. Kara mayınlarının tespit edilmesi durumunda bu gerekli şart olacaktır. Dolayısıyla bu proje, basit mikro denetleyici tabanlı robot ile gereksinimi karşılar.
Kurtarma Robotu Tasarımı ve Zigbee Kullanılarak Boru Hattı İncelemesi : Bu proje, kullanıcı tarafından PC’den verilen komutlara göre bir sondaj kuyusundaki çocuğun kurtarılması için bir kurtarma robotu tasarlamayı amaçlamaktadır. Bu proje aynı zamanda istenilen performansı elde etmek için yerden çıkarma kolu ve kablosuz kamera içermektedir.
MEMS Sensörleri Kontrollü Haptik Parmak Testeresi Robotik Yardımcısı : Bu proje, fiziksel olarak zorlu kişilere yardım etmek için işaret parmak izi tabanlı yol yolu robotunun kontrolünü ele almaktadır. Bu tasarım, işlemi gerçekleştirmek için MEMS sensörü, RF modülü ve mikro denetleyici kullanır.
RFID ve Ultrasonik Sensörler ile Mobil Robot Seyir Sistemi : Bu, kapalı mobil robotik araçlar için akıllı bir navigasyon yöntemidir. Robotik ortamda bulunan RFID etiketleri robotun istenilen yoldan gelmesine yardımcı olurken, ultrasonik sensörler yolun önündeki engelleri tespit etmek için kullanılır.
Mikroişlemcili GSM Ağını Kullanan İnsansız Araç Tasarım : Bu proje, sınırlı kontrol ve sınırlı frekans aralığı gibi sakıncaları çeken RF devrelerini değiştirerek GSM şebekesi tarafından kurulan uzaktan kumanda operasyonlu bir insansız robotik araç uygular.
Engelden Kaçan Robot : Bu robotun yolunda gelen engelleri hissetmek için kızılötesi sensörlerle oluşturulmuş ve buna bağlı olarak robotun yönünü değiştiren özerk, akıllı bir robottur.
Bluetooth Kontrollü Robot Android Akıllı Telefon ile : Bu projenin amacı, Android akıllı telefon uygulamasıyla bir robotun hareketini kontrol etmektir. Akıllı telefon cihazı ile robotik araç arasındaki kablosuz iletişim Bluetooth teknolojisi ile sağlanır.
Bitki Sağlık Göstergesi Otonom Tarım Robotu : Bu sistem, bitkilerin sağlık koşullarını izleyen, çevredeki çevresel koşulları algılayan ve suyun nem içeriğine bağlı olarak dökülen otonom bir tarım robotunu uygulamak üzere tasarlanmıştır. Bu proje, ARM kontrolörünü merkezi kontrol ünitesi olarak kullanmaktadır.
Arazi Araştırması Robotunun Uygulanması : Bu proje, arazinin alanını hesaplamak ve alt parsellere bölmek için arazi etüdü yapmak için kullanılan bir tasarım uygular.Mikrodenetleyici ile birlikte saha verilerinin kontrol alanına aktarılması için Zigbee modülü robota bağlanır.
Otomatik Yangın Algılama ve Söndürme Robotu : Bu proje çok alev sensörü tabanlı bir yangın söndürme robotunu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yangın gerçekleşirse, robot atış alanına doğru hareket eder ve suyun ona bağlı su pompasından serpilmesine başlar.
Otomatik Duvar Boyama Robotu : Bu projenin başlıca amacı, belirli boyutların duvarını otomatik olarak IR sensörleri, mikro denetleyici ve DC motor olarak ana bileşenler kullanarak boyayan bir duvar boyama robotu uygulamaktır.
GPS-Kılavuzlu Mobil Robot Tasarımı : Bu robot çevreyi tespit ederek ve buna bağlı GPS modülünü kullanarak gezinebilmek için özerk olacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca engeller tespit etmek için ultrasonik sensörlerle donatılmıştır.
Mikrodenetleyici Tabanlı Dört Parmaklı Robotik El : Bu proje, kablosuz geri bildirim, sensörler ve mikro denetleyici birimi kullanarak dört parmaklı bir robot kolu tasarlamaktadır.Bu projeyi kullanarak tüm parmaklarımız için 14 bağımsız komut uygulayabiliriz.
Yol İzleme Yeteneğine Sahip Otonom Gözetim Robotu : Bu proje fikri, desen tanıma, yol izlemesi, yangın algılama ve engel tespiti gibi ilave özelliklerle gözetim uygulamaları için özerk bir robot oluşturmaktır.
Yol İzleme Yeteneğine Sahip Otonom Gözetim Robotu : Bu proje fikri, desen tanıma, yol izlemesi, yangın algılama ve engel tespiti gibi ilave özelliklerle gözetim uygulamaları için özerk bir robot oluşturmaktır.
Uzaktan Kumandalı  Yerleştirme Robotik Araç : Bu robotik araç, bir alandaki nesneleri kablosuz iletişim yöntemiyle uzaktan seçip yerden alacak şekilde tasarlanmıştır.
Gözetim Yeteneğine Sahip Halatlı Geçiş Robotu : Bu robot, gözlem amacıyla o robotun üst kısmında monte edilmiş kamera ile hem yatay hem de düşey yönde geçme kabiliyetlerine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.
Ses Kontrollü Robotik Araç : Bu projenin temel amacı, kullanıcı tarafından verilen sesli komutlara dayalı robotik aracı kullanmaktır. Konuşma tanıma modülü, RF verici ve alıcı ve mikro denetleyici ünitesi bu tasarımın başlıca bileşenleri.
Cep Telefonu Kontrollü Dört Ayaklı Yürüme Robotu : Bu tür robot, engebeli veya kayalık arazide çalışamayan tekerlek tabanlı robotların dezavantajlarının üstesinden gelmek için uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu yürüme robotu, engeli önleme, GSM üzerinden uzaktan kumanda gibi ilave özelliklere sahip servo motorları kullanarak zorlu arazilere erişebilir.
Arduino, Robotik Çim Biçme Gücü’nü Güneş Enerjisiyle Çalıştırır : Bu robot bahçedeki çimlerin belirli bir alanda, tüm engellerden kaçınılarak biçilmesi için tasarlanmıştır. Tüm devre merkezi kontrol elemanı olarak Arduino denetleyicisiyle güneş enerjisiyle beslenir.
Metro Tren İçin Otomatik Sistem Tasarımı : Bu, istasyon ismini duyuran ve tren belirli istasyona geldiğinde ilgili bilgileri görüntüleyen bir metro treninin otomatik bir sistemidir.Burada, istasyon verilerini izlemek için RFID etiketleri kullanılır.
Bir Yüzey Temizleme Robotunun Tasarımı : Bu proje, nehirler, kıyı suları ve göllerde kayan çöpleri toplamak için kullanılan yüzey temizleme robotlarının tasarımını göstermektedir. Bu proje RS485 iletişimli AVR denetleyicisi kullanılarak gerçekleştirildi.
Akıllı Hareket Kontrollü Kablosuz Tekerlekli Sandalye : Bu proje, bir mikro denetleyici tarafından kontrol edilen, el hareketine dayalı jest arayüzlerinde özürlü bir kişinin tekerlekli sandalyesini denetler. Buna ek olarak, uzaktan kumanda çalışması için kablosuz jest kontrolü de bu sistemle birleştirilir.
İvme ölçer ile Robot Hareketi ve Engel Algılama İle Hız Kontrolü : Robotu ivmeölçer hareket tanıma tekniğine dayalı olarak kontrol eden ARM denetleyicisi tabanlı bir projedir. Denetleyici ve robot arasındaki iletişimi sağlamak için devreye bir Zigbee modülü arabirimi hazırlanır.
Renkli Kılavuzlu Malzeme Taşıma Robotu : Bu projenin ana fikri, bir endüstride bir konveyör bandında hareket eden nesneleri ayıran bir renk algılama robotu oluşturmaktır. Bu proje, renk dedektif algoritması geliştirmek için MATLAB kullanmaktadır.
Duvar Tırmanma Robotunun Tasarımı ve Geliştirilmesi : Bu tasarım duvar tırmanma kabiliyetine sahip, dikey ve eğik yüzeyler üzerinde yapışkan ve hareket edebilen bir robot verir. İşlemi başarmak için bir mikro denetleyici içeren kademeli bir motor kullanılır.
Güvenlik ve Güvenlik Uygulamaları için Web Tabanlı Gömülü Robot Zigbee Kullanımı :Bu proje, bağlı Zigbee modülü ve web sunucusu bulunan mikroişlemci kullanan güvenlik ve emniyetli robotik araç için gömülü bir sistem geliştirmektedir. Saldırgan tespiti ve gaz sızıntısı gibi sensör verilerini toplar ve alarm amaçlı Zigbee modülüne gönderir.
RFID Depo Robotu : Bu proje, hat takip modülü ve RFID teknolojisi ile öğeleri tanımlama, toplama ve istenen yere yerleştirme becerisine sahip olan özerk bir robot inşa etmeyi amaçlamaktadır.
Hareket Algılama ve Canlı Video İletimine Sahip Kablosuz Gözetim Robotu : Bu proje, PIC mikro denetleyicisini kullanarak video aktarım yeteneği ile gözetim işlemini gerçekleştirmek için robot ortamı çevresinde hareketi otomatik algılar ve tanımayı amaçlar.
Engel Algılama özelliğine sahip Arduino Tabanlı Akıllı Tekne : Bu basit bir DIY projesidir ve ışık güdümlü kontrol ve engel tespiti gibi ek özelliklere sahip bir tekne tasarlamaya yardımcı olur.
Zigbee’yi Kullanan Dokunmatik Ekranlı Çok Amaçlı Casus Robot : Bu, farklı robot uygulamaları için kullanılabilen çok amaçlı bir robot araçtır. Bu proje, Zigbee modülü vasıtasıyla mikro denetleyici kullanılarak gerçekleştirilen robot devresine robotlara komut gönderebildiğimiz dokunmatik ekran formundan oluşmaktadır.
Mikrodenetleyici Tabanlı Kenar Avoider Robotunun Tasarımı : Bu proje, erken tespit ederek kenarı önleyebilen ve zamanında harekete geçen bir robot uygular. Bu proje aynı zamanda yol bulma, engel tespiti ve hat izleyici özelliklerini de içermektedir.
Zigbee Teknoloji Kullanan Güvenlik Sistemleri için Dahili Bir Robot : Bu proje, evlerde güvenliği sağlamak için otomatik kapı kilitleme sistemi bulunan bir robot oluşturmak için PIR sensörleri, ultrasonik sensör ve kamera kullanır. Bu proje, bilgiyi uzaktan kumandalı bölgeye göndermek için Zigbee teknolojisini kullanıyor.
PIC Mikrodenetleyici Tabanlı Otomatik Takip Robotu : Bu proje, optik algılayıcılarla, hattın konumunu ve PIC mikro denetleyicisinin, algılayıcı verilerinden robotun konumunu hesaplaması ve robotların motorlarını istenilen hattın çizgisini takip edecek şekilde ayarlaması için gerçekleştirir. .
Arduino Tabanlı Photovore veya Işık Aranıyor Robotu : Bu projenin amacı, insan müdahalesiz ışığı ile kontrol edilebilen, başka bir deyişle onu robot aşağıdaki ışık olarak adlandırabileceğimiz bir robotik araç uygulamaktır. Bu proje engel tespit yeteneğine sahip Arduino denetleyicisi ile yapılmıştır.
Otomatik Hurda Toplama Robotu : Bu projenin temel amacı, belirtilen hareket alanı kontrolü ve kol kontrolü yetenekleri ile hurda toplayabilen bir robot tasarlamaktır.
Kar Pulluğu Robotunun Tasarlanması ve Uygulanması : Bu proje, Arduino uno board’u kullanarak bir kar kaldırma aracı uygular. RF iletişim cihazından gelen komutlarla çalışır, böylece robot hareketi ve pulluk istenilen şekilde kontrol edilir.
Araçlara Yönelik RF Temelli Hız Kontrol Sisteminin Tasarlanması : Bu önerilen proje, işaret levhalarının otoyollara yerleştirildiği yerlerde bir aracın hızını otomatik olarak düşürür.Alıcıları araçlara yerleştirirken RF vericiler tabelalar üzerine yerleştirilir. Bu nedenle, araçlar bu panoların karşısına geldiğinde araçların hızı kontrol edilir.
Boru Hattı İncelemesi için Mobil Robotun Kontrolü : Boru hatlarını teftiş etmek için mobil robot tasarımı, gerekli sensörleri robota yerleştirerek bu proje ile gerçekleştirilir. Bu robot GSM modülü ve kamera ile birlikte bir mikrokontrolör ünitesi tarafından kontrol edilir.
Otomatik Yönlendirme Kontrol robotu : Bu proje, otomatik elektronik debriyaj ve kasnaklı, insansız modların yanı sıra insanlı araçlar için otomatik bir direksiyon yöntemi önermektedir.
Göz Temelli Dahili Robot, Hastanın Kendi Kendine Hizmet Vermesine ve Uzaktan İletişim Olmasına İzin Vermektedir : Bu proje, hastalara göz temelli bir robot tasarlayarak hastane koşullarında olduğu kadar evde kendi kendine yeterli olabilmeleri için yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Hedef Tespiti ve Çekimi İçin Otonom Robot : Bu projenin ana amacı, otomatik olarak hedef bulma, görüntü işleme tekniğini kullanarak bir çekim mekanizması ile vuruş ve vuruşlar için uygun maliyetli özerk robot tasarlamaktır.
Dar ve Tehlikeli Alanlı Elektrik Alanında Uygulama için Robot Tasarımı : Bu proje, elektrik üretimi, elektrikli süpürme sistemleri vb. Kazanlar gibi tehlikeli ortamlarda çalışacak bir robot uygular. Bu robotun veri edinimi ve kontrolü, PLC ve SCADA sistemleri.
Güneş Enerjili Otomatik Çeltik ve Mısır Toplayıcı Robotik Araç : Bu projenin amacı, tarlalarda robotik kola tutturulmuş kanatlı çeltik ürünlerinin hasadı ve toplanması için çiftçilere yardımcı olmaktır. Bu proje, tüm devreye enerji vermek için güneş enerjisi kullanıyor.
Sesle Çalışan Akıllı Asansör : Bu projenin amacı, asansörü kontrol etmek için konuşma tanıma teknolojisini kullanan sesle kontrol edilen akıllı bir asansör tasarlamaktır. Bu aynı zamanda sesli komutlarla fanlar, ışıklar ve asansördeki kapıyı çevirmeye yardımcı olur.
Muayene ve Kurtarma Uygulamaları için Kendiliğinden Çarpan Robot Sistemi : Bu proje, rapelleme ve vinçleme yetenekleri ile kaotik kaba yapıların üzerinde hareket edebilen kendini kaldıran arama ve kurtarma robotunun tasarımını anlatmaktadır.
Binaların Dış Cam Duvarlarına Temizleme Robot Sisteminin Tasarımı : Bu tür bir robot tasarımı, cephe binalarının cam duvarlarla temizlenmesi ve yıkanması için kullanılır. Bu projede, cam yapı üzerine tırmanabilen bir tırmanma robotu uygulanmaktadır.
Kendini Dengeleme Robotu Uygulanması : Bu projenin amacı, kararsız bir robotun iki tekerlekle dengelenmesini göstermektir. Bu proje kararlılığı sağlamak için ayrı dijital kontroller için bir Arduino denetleyicisi kullanıyor.
Altı Dereceli Özgürliğe Sahip FPGA Tabanlı Robotik Kol : Bu projenin temel amacı daha yüksek bir doğrulukla yüksek performans elde etmek için 6 derece özgürlük ile çok amaçlı robot kolu tasarlamaktır. Bu sistem tasarımın kontrolü ve işlenmesi için FPGA kullanır.
Ultrasonik Sinyaller Kullanarak Araç Çarpışma Önleme : Bu proje, GSM modülünün yanı sıra ultrasonik mesafe bulucu kullanılarak aktif bir araç çarpma önleme sistemi önermektedir. Bu sistem sadece sürücüyü uyarır; aynı zamanda güvenlik anahtarlarını da otomatik olarak harekete geçirir.
Kendiliğinden Park Yapan Robotik Aracın Uygulanması : Bu tasarım, kızılötesi mesafe bulucu, sonar ve kamera gibi çeşitli sensörleri kullanarak bir otomobil park etmek için kendi kendini otomatik park sistemini uygular.
Vizyonlu Kablosuz Bir Hareket Kontrollü Robot Kolunun Tasarımı : Bu proje, ivmeölçer sisteme dayanan robotik kol tasarımını ele almaktadır. Bu sistem, robotik kolu 3 eksenli ivmeölçer kullanarak RF sinyalleriyle kablosuz olarak kontrol eder.
Küp Çözme Robotunun Uygulanması : Bu proje, mekanik yapı, renk tanıma sensörü ve küpü çözmek için bir algoritma kullanarak kısa sürede küp çözme kabiliyetine sahip bir robot uygular.
RFID Tabanlı Hizmet Robotu : Robot tasarımının bu tipinde, bekleme süresini azaltarak otellerde müşterilere sunulan gıdaların verimliliğini artırmak amaçlanmıştır. Bu proje, gerekli işlemi uygulamak için PIC mikro denetleyici ve RFID teknolojisini kullanıyor.
Kafa Hareket Kontrollü Robotik Araç : Bu proje fikri, otomatik tekerlekli sandalye uygulamak suretiyle felç edilen ya da engelli insanlara yardım etmektir. Kullanıcının kafa hareketleri, ivmeölçer sensörleri kullanarak tekerlekli sandalyenin hareketini kontrol edebilir.
Arduino Tabanlı Dörtlü Robot : Bu proje, Arduino uno denetleyicisi ile kontrol edilen iki servolu basit ve uygun maliyetli dörtlü bir yürüme robotunu uygular.
Endüstriyel İzleme için Akıllı Veri Toplama Robotu : Bu robot, endüstriyel parametreleri edinmek ve onları RF iletişimi yoluyla merkezi bir kontrol alanına göndermek için tasarlanmıştır. Bu robot, hareket algılama yeteneklerinin yanı sıra hat izlemeyle de donatılmıştır.
Kablosuz Kontrollü Duman ve LPG Gaz Algılama Robotu : Bu önerilen sistem, duman ve LPG bulgulamasını tespit etmek için yeraltı ve maden uygulamaları için kullanışlıdır.Algılanan veya algılanan veriler, RF iletişim teknolojisi kullanılarak kontrol alanına iletilir.
Tek Dahili Kamera Kullanan Özerk Kapalı Helikopter Uçuşu : Bu projenin amacı kapalı ortamlarda yakından entegre yerleşik tek kamera kullanarak özerk bir helikopterle uçuyor ve böylece navigasyon tek başına kamera ile gerçekleştiriliyor.
Çöp Toplama Robotu Kablosuz İletişim Teknolojisini Kullanma : Bu projenin temel amacı, uzaktan çalıştırılacak tesislere sahip bir çöp toplama robotunun uygulanmasıdır. Bu proje PIC mikro denetleyici, Bluetooth teknolojisi ve kablosuz kamera ile oluşturulmuştur.
Amfibi Robot Tasarımı : Bu proje, arzulanan görevleri başarmak için kaba arazide ve su altında kullanılabilen suya dayanıklı bir robot olan amfibik robot tasarımı ile ilgilidir. Bu da kendinden seyrüsefer sistemi ile donatılmıştır.
Yaşlılara ve Bilişsel Engellilere Yönelik Sosyal Yardımcı Bir Robot : Bu tasarımın amacı, günlük bakım ve günlük yaşam aktivitelerini kendileri yapmalarına yardımcı olan sosyal yardım robotları uygulayarak bilişsel engellilerin yanı sıra yaşlılara da yardım sağlamaktır.
Ahududanı Kullanarak Şerit Algılama Özerk Arabasının Uygulanması Pi : Bu projenin amacı, Ahududu Pi kullanarak şerit ve engel tespit yetenekleri olan monoküler görme özerk bir araç uygulamaktır.
Arduino Tabanlı Robotik Manipülatör : Bu tasarımın fikri, bir insan kolunda bulunan benzer işlevlerle programlanmış bir robot kolu uygulamaktır. Bu manipülatör tasarımı Arduino denetleyicisi kullanılarak gerçekleştirilir.
Meyve Çekme Robotunun Tasarımı : Bu proje, otonom bir robot uygulayarak olgunlaştıklarında meyveleri ağaçlardan seçmek için emeğin hasat verimliliğini artırmak için yeni robot toplama teknolojisini tanıtır.
Kablosuz Kamera ile Basit Merdane Robotu Tasarımı : İki silindirli küçük silindirli robot tipi ve el terminal kontrol ünitesi ile kontrol edilebilen kablosuz kamera.
Endüstriyel Bir Robotu Kullanarak Nesnenin Sınıflandırılmasının Otomasyonu : Bu proje, nesnenin rengini makineyle inceleyerek nesnelerin önceden belirlenmiş bir kalitede sınıflandırılmasına yardımcı olan bir makine vizyonuna dayalı robotik araç kurmayı amaçlamaktadır. Bu, aynı zamanda, toplama ve yerleştirme robot kolunu da içerir.
Ekskavatör Robotunun İzlenmesi ve Kontrolü : Bu projenin amacı, GUI’de sahanın koşullarını gözlemleyerek ekskavatör hareketlerinin kontrol edilmesi için bir Grafik Kullanıcı Arayüzü kullanarak piyasada bulunan ekskavatörler için uzaktan kumanda operasyonu uygulamaktır.
Akıllı Bir Savaş Robotu : Bu akıllı savaş robotu, mermilerin ateşlenebileceği iki namlu taretten oluşur. Bu robotun tamamı, robot ile bağlı kamera ile RF modülü vasıtasıyla uzaktan kontrol edilir.
Sürveyans için Akıllı Güneş Tracker Robotunun Tasarımı : Bu projenin temel amacı, güneş izleyerek güneş panelden maksimum güneş enerjisi üretmektir. Bu güneş enerjisi ayrıca, robotik araç ve gözetim kameralarına enerji sağlamak için de kullanılmaktadır.
Omni Tekerlekler Robotunun Uygulanması : Bu tasarımın amacı, yeni tür hareketleri sağlayan kolay monte edilebilir ve düşük maliyetli çok yönlü bir robot oluşturmaktır. Bu proje Arduino platformunda motor sürücü devresi ile gerçekleştirilmiştir.
Akıllı Zemin Aracının Tasarımı ve Uygulanması : Bu projenin asıl meydan okuması, bir lokasyondan diğerine geçebilen, güvenilir, güvenilir bir özerk robot tasarlamaktır. Bu proje aynı zamanda haritalama, yerelleştirme ve yol izleme yeteneklerini de içeriyor.
Bilya İzleme Robotunun Uygulanması : Bu projenin amacı, görüntü işleme tekniği kullanarak otomatik gözetim için robotik araç takip eden bir nesnenin uygulanmasıdır.
Bedensel Engelli Kişilere Yardım İçin Araç Sürüş Sistemi : Bu proje, fiziksel olarak zorlanan bir kişinin boynunu takan cihazdan baş hareketi göndererek arabayı sürmesine izin veren, jest kontrollü araba sürme sistemini göstermektedir.
Web Arayüzü ile WI FI Tabanlı Robot Kontrolü: Robot takılı Wi-Fi modülü vasıtasıyla robot hareketlerini kontrol edebilen Wi-Fi kontrollü robotik araç tasarımı kavramıdır. Video monitör ve web arabirimi, robot üzerine monte edilmiş kamera ile birlikte bu projeye dahildir.
TV Uzaktan Kumandalı Arduino Tabanlı Robot : Bu proje, uzaktan kumandayla hareketleri için kontrol edilebilen bir robot uygular. Bu tasarım, operasyonu gerçekleştirmek için bir Arduino denetleyicisi kullanır.
Altı Eksenli Endüstri Robotunda Dinamik Davranış Analizi : Bu analiz, endüstriyel yapıdaki robotların kendi kendine uyarılmış frekanslarını belirlemek ve yapıların dinamik titreşimlerini analiz etmek için dinamik analizini sunmaktadır.
PLC Tabanlı Otomatik Dolum Makinesi : Bu projenin ana fikri PLC ve sensörleri kullanarak otomatik şişe dolum makinesi tasarlayarak endüstriyel çalışma ortamını göstermektir.
Kablosuz Kontrollü Ağır Hizmet Robotu Yarışçısı : Bu proje, verimli sürücü devresi ve daha az güç motoru ile uzaktan kablosuz iletişim teknolojisini kontrol edebilen basit bir ağır hizmet yarış robotu inşa etmeyi amaçlıyor.
PLC Tabanlı Robotik Kol Kontrol Sistemi : Bu proje, ilave motor sürücüsü devresi ile programlanabilir lojik kontrolör (PLC) kullanarak robotik kolu kontrol etmek için kontrol sisteminin tasarımını göstermektedir.
Ahududu Pi Temelli İnsan Hakları Robotu : Bu proje, temel bileşenler kullanılarak küçük insan robotları tasarlama fikrini ortaya koymaktadır. Bu tasarım, ahududu denetleyicisini merkezi işlemci olarak kullanmaktadır.
Özgür Satranç Oynama Robotu : Bu projenin temel amacı, denetleyicide bir satranç algoritması uygulayarak insan rakibe karşı oyun oynayabilecek özerk bir satranç oyun robotu tasarlamaktır.
Fiziksel Engellilere Yönelik Gözle Kontrollü Tekerlekli Sandalye Sistemi : Bu proje, fiziksel olarak zorlanan kişilerin tekerlekli sandalyelerini, gözlük hareketleri ile, harici komutları klavye veya basmalı düğmeler kullanarak kamera ve mikroişlemci ünitesi kullanarak kontrol etmeyi amaçlamayı amaçlıyor.
Özerk Çevik Hava Robotunun Uygulanması : Bu uçan robot, askeri, fotoğraf ve izleme uygulamaları için tasarlanmıştır. Bunlar uzaktan kumanda edilebilir veya önceden programlanmış uçuş planlarına dayalı olarak otonom olarak akar.
Özerk Yüzey İzleme Robotu : Bu proje, insanların katılımı olmaksızın toprak özelliklerini incelemek için arazi etüdü yapmak için özerk bir robot uygular. Bu toprak özellikleri ölçümüyle birlikte, engel önleme ve yol izleyen yetenekleri içerir.
İnsan-Robot Etkileşimi İçin Toplumsal Cinsiyet ve Yaş Grubu Tanınma Analizi : Bu analiz, ses tabanlı tekniklerle cinsiyet ve yaş grup tanıma karşılaştırmasını sağlayan İnsan-robot etkileşimi için bir uygulama servisidir.
Robotik Kolla Akıllı Ana Mikrodenetleyici Tabanlı Güneş Enerjili Alet : Bu projenin amacı, gezici güç kapasitesini artırmak için güneş izleme mekanizması ile akıllı ana mikro denetleyici tabanlı robot araç tasarlamaktır ve pil paketiyle ek güç sistemi performansı da içerir.
Otonom Robotlu Elektrik Süpürgesi : Bu proje, Arduino denetleyicisi, sensörler ve motor sürücü devresini kullanarak insan müdahalesi olmadan yüzeyi temizleyen özerk ev temizleme robotunun gelişimini göstermektedir.
Ağaç Tırmanma Robotunun Tasarımı ve Uygulanması : Bu projenin başlıca amacı basit bir mekanizma ile bir ağaca tırmanabilen bir robot uygulamaktır. Bu aynı zamanda ağaç üzerinde belirli bir yerde kalmak için kavrama mekanizmasını da içerir.
Elektro Gitar Çalma Robotu : Bu projenin amacı, otomatik denetleyiciyle birlikte basit bir mekanik tasarıma sahip bir gitar çalabilen bir robot tasarlamaktır.
Cerrahi Uygulamalar için Paralel Robotun Tasarımı ve Analizi : Bu proje, bir robotun cerrahi işlemler sırasında performansını çeşitli hassas aletlerin ve video kamera yardımıyla açıklamaktadır.
Küçük Boy Futbol Oynama Robotu : Bu projenin amacı, bilgisayar görme, çoklu robot koordinasyonu, robot dışı görselleştirme vb. Özelliklerle futbol oyunu oynayabilen bir insansı robot uygulamaktır.
Yapay Sinir Ağı Tabanlı Özerk Mobil Robot : Bu proje Yapay Sinir Ağı’na (ANN) dayalı kesin hareketleri gerçekleştiren özerk robotun elektronik bir tasarımını sunmaktadır.
Ark Kaynak Robotu için Aktüatör Tasarımı : Bu tasarım analizi, ark kaynağı uygulamaları için altı dereceli serbestlik robotu uygulayarak aktüatör kapasitesini belirlemeye yardımcı olur.
Merdiven tırmanma Robotunun Tasarımı : Bu tasarım, akıllı bir mekanik tasarıma sahip helezon veya dik merdivenlerle bile bir bina merdiveninde özgürce hareket edebilen bir robot uygular.
FPGA Tabanlı Beş Eksenli Robot Kolu Kontrolörü : Bu proje, beş eksenli robotik kol tasarımına sahip bir donanım ve yazılım birimi ile hız ve konumu kontrol ederek robot kolunun seçme ve yerleştirme işlemini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
Akıllı Robot Balıklarının Uygulanması : Bu projenin temel amacı, sudaki kirletici tehlikeli maddeleri tespit ederek su altı kirleticileriyle mücadelede ve su altı boru hatlarının sızıntılarını tespit edebilecek akıllı bir balık robotu tasarlamaktır.

Bu yazı Çeşitli kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.