NOKIA 3310 LCD (LPH7779) Sürücü Programı

Piyasada kolaylıkla bulunabilen bu lcd verilen sürücü programı ile normal lcdler gibi kullanabilir,kendi tasarımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.


Ekranın pin diyagramı:
pin1: V+ (3,3V)
pin2: SCLK
pin3: SDIN
pin4: D/C
pin5: SCE
pin6: GND
pin7: Vout (0.47uf ile şaseye)
pin8: RESET

/*
Graphic LCD Nokia 3310 (LPH7779) routines v3
CCS compiler
by Michel Bavin 2004 --- bavin@skynet.be
http://users.skynet.be/bk317494
August 29, 2004
*/ 

// Örnek kullanım
//
// Ekranı başlatmak için:
// nokia_init();
// ...
//Yazı yazılacak koordinatı belirlemek için:
// nokia_gotoxy(0,0);
//Ekrana yazdırma
// printf(nokia_printchar,"test???"); 

#define nok_sclk PIN_B0
#define nok_sda  PIN_B1
#define nok_dc  PIN_B2
#define nok_cs  PIN_B3
#define nok_res  PIN_B4 

char char_row,charsel,charpos,chardata;// for nokia_3310 lcd
int16 ddram;
char plot_value;
int32 plot_value32;
int32 plot_umsb,plot_lmsb,plot_ulsb,plot_llsb;
//ASCII karakter tablosu NOKIA LCD: 96 rows * 5 bytes= 480 bytes
BYTE const TABLE5[240]=
 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  // 20 space
 0x00,0x00,0x5f,0x00,0x00,  // 21 !
 0x00,0x07,0x00,0x07,0x00,  // 22 "
 0x14,0x7f,0x14,0x7f,0x14,  // 23 #
 0x24,0x2a,0x7f,0x2a,0x12,  // 24 $
 0x23,0x13,0x08,0x64,0x62,  // 25 %
 0x36,0x49,0x55,0x22,0x50,  // 26 &
 0x00,0x05,0x03,0x00,0x00,  // 27 '
 0x00,0x1c,0x22,0x41,0x00,  // 28 (
 0x00,0x41,0x22,0x1c,0x00,  // 29 )
 0x14,0x08,0x3e,0x08,0x14,  // 2a *
 0x08,0x08,0x3e,0x08,0x08,  // 2b +
 0x00,0x50,0x30,0x00,0x00,  // 2c ,
 0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,  // 2d -
 0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,  // 2e .
 0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,  // 2f /
 0x3e,0x51,0x49,0x45,0x3e,  // 30 0
 0x00,0x42,0x7f,0x40,0x00,  // 31 1
 0x42,0x61,0x51,0x49,0x46,  // 32 2
 0x21,0x41,0x45,0x4b,0x31,  // 33 3
 0x18,0x14,0x12,0x7f,0x10,  // 34 4
 0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,  // 35 5
 0x3c,0x4a,0x49,0x49,0x30,  // 36 6
 0x01,0x71,0x09,0x05,0x03,  // 37 7
 0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,  // 38 8
 0x06,0x49,0x49,0x29,0x1e,  // 39 9
 0x00,0x36,0x36,0x00,0x00,  // 3a :
 0x00,0x56,0x36,0x00,0x00,  // 3b ;
 0x08,0x14,0x22,0x41,0x00,  // 3c <
 0x14,0x14,0x14,0x14,0x14,  // 3d =
 0x00,0x41,0x22,0x14,0x08,  // 3e >
 0×02,0×01,0×51,0×09,0×06,  // 3f ?
 0×32,0×49,0×79,0×41,0×3e,  // 40 @
 0×7e,0×11,0×11,0×11,0×7e,  // 41 A
 0×7f,0×49,0×49,0×49,0×36,  // 42 B
 0×3e,0×41,0×41,0×41,0×22,  // 43 C
 0×7f,0×41,0×41,0×22,0×1c,  // 44 D
 0×7f,0×49,0×49,0×49,0×41,  // 45 E
 0×7f,0×09,0×09,0×09,0×01,  // 46 F
 0×3e,0×41,0×49,0×49,0×7a,  // 47 G
 0×7f,0×08,0×08,0×08,0×7f,  // 48 H
 0×00,0×41,0×7f,0×41,0×00,  // 49 I
 0×20,0×40,0×41,0×3f,0×01,  // 4a J
 0×7f,0×08,0×14,0×22,0×41,  // 4b K
 0×7f,0×40,0×40,0×40,0×40,  // 4c L
 0×7f,0×02,0×0c,0×02,0×7f,  // 4d M
 0×7f,0×04,0×08,0×10,0×7f,  // 4e N
 0×3e,0×41,0×41,0×41,0×3e  // 4f O
};  

//Devamı
BYTE const TABLE6[240]=
 {0×7f,0×09,0×09,0×09,0×06,  // 50 P
 0×3e,0×41,0×51,0×21,0×5e,  // 51 Q
 0×7f,0×09,0×19,0×29,0×46,  // 52 R
 0×46,0×49,0×49,0×49,0×31,  // 53 S
 0×01,0×01,0×7f,0×01,0×01,  // 54 T
 0×3f,0×40,0×40,0×40,0×3f,  // 55 U
 0×1f,0×20,0×40,0×20,0×1f,  // 56 V
 0×3f,0×40,0×38,0×40,0×3f,  // 57 W
 0×63,0×14,0×08,0×14,0×63,  // 58 X
 0×07,0×08,0×70,0×08,0×07,  // 59 Y
 0×61,0×51,0×49,0×45,0×43,  // 5a Z
 0×00,0×7f,0×41,0×41,0×00,  // 5b [
 0×02,0×04,0×08,0×10,0×20,  // 5c
 0×00,0×41,0×41,0×7f,0×00,  // 5d
 0×04,0×02,0×01,0×02,0×04,  // 5e
 0×40,0×40,0×40,0×40,0×40,  // 5f
 0×00,0×01,0×02,0×04,0×00,  // 60
 0×20,0×54,0×54,0×54,0×78,  // 61 a
 0×7f,0×48,0×44,0×44,0×38,  // 62 b
 0×38,0×44,0×44,0×44,0×20,  // 63 c
 0×38,0×44,0×44,0×48,0×7f,  // 64 d
 0×38,0×54,0×54,0×54,0×18,  // 65 e
 0×08,0×7e,0×09,0×01,0×02,  // 66 f
 0×0c,0×52,0×52,0×52,0×3e,  // 67 g
 0×7f,0×08,0×04,0×04,0×78,  // 68 h
 0×00,0×44,0×7d,0×40,0×00,  // 69 i
 0×20,0×40,0×44,0×3d,0×00,  // 6a j
 0×7f,0×10,0×28,0×44,0×00,  // 6b k
 0×00,0×41,0×7f,0×40,0×00,  // 6c l
 0×7c,0×04,0×18,0×04,0×78,  // 6d m
 0×7c,0×08,0×04,0×04,0×78,  // 6e n
 0×38,0×44,0×44,0×44,0×38,  // 6f o
 0×7c,0×14,0×14,0×14,0×08,  // 70 p
 0×08,0×14,0×14,0×18,0×7c,  // 71 q
 0×7c,0×08,0×04,0×04,0×08,  // 72 r
 0×48,0×54,0×54,0×54,0×20,  // 73 s
 0×04,0×3f,0×44,0×40,0×20,  // 74 t
 0×3c,0×40,0×40,0×20,0×7c,  // 75 u
 0×1c,0×20,0×40,0×20,0×1c,  // 76 v
 0×3c,0×40,0×30,0×40,0×3c,  // 77 w
 0×44,0×28,0×10,0×28,0×44,  // 78 x
 0×0c,0×50,0×50,0×50,0×3c,  // 79 y
 0×44,0×64,0×54,0×4c,0×44,  // 7a z
 0×00,0×08,0×36,0×41,0×00,  // 7b
 0×00,0×00,0×7f,0×00,0×00,  // 7c
 0×00,0×41,0×36,0×08,0×00,  // 7d
 0×10,0×08,0×08,0×10,0×08,  // 7e
 0×78,0×46,0×41,0×46,0×78  // 7f
}; 

void  nokia_init(void);
void  nokia_write_command(char bytefornokia_command);
void  nokia_write_data(char bytefornokia_data);
void  nokia_write_dorc(char bytefornokia);
void  nokia_gotoxy(int8 xnokia, int8 ynokia);
void  nokia_erase_y(int8 ynokia);
void  nokia_erase_x(int8 xnokia);
void  nokia_printchar(int8 cvar);
void  nokia_clean_ddram(void);
void  table_to_nokialcd(void);
void  nokia_plot(int8 xnokia,int8 plot_value8);
void  nokia_write_data_inv(char bytefornokia_data_inv);
void  nokia_clear_screen(void);
void  nokia_clear_xy(int8 xnokia, int8 ynokia);
void  nokia_print_uparrow(void);
void  nokia_print_downarrow(void);
void  nokia_print_leftarrow(void);
void  nokia_print_rightarrow(void);
void  nokia_print_degree(void);
void  nokia_print_lowbatdegree(void); 

void nokia_init(void)
{
 output_high(nok_dc);
 output_high(nok_cs);       

 output_low(nok_res);
 delay_ms(10);
 output_high(nok_res); 

 nokia_write_command(0×21);
 nokia_write_command(0xc2);
 nokia_write_command(0×13);
 nokia_write_command(0×20);
 nokia_write_command(0×09);  

 nokia_clean_ddram();   //DDRAM resetlenerek ekran temizlenir 

 nokia_write_command(0×08);  

 nokia_write_command(0×0c);  

} 

void nokia_clean_ddram(void)
{
 nokia_gotoxy(0,0);     // 84*6=504   clear LCD
 for (ddram=504;ddram>0;ddram–){nokia_write_data(0×00);}
} 

void nokia_write_command(char bytefornokia_command)
{
 output_low(nok_dc);
 output_low(nok_cs);
 nokia_write_dorc(bytefornokia_command);
 output_high(nok_cs);
} 

void nokia_write_data(char bytefornokia_data)
{
 output_high(nok_dc);
 output_low(nok_cs);
 nokia_write_dorc(bytefornokia_data);
 output_high(nok_cs);
} 

void nokia_write_dorc(char bytefornokia)
{
 char caa;
 for (caa=8;caa>0;caa–) {
  output_low(nok_sclk);
  // delay_us(2);
  if ((bytefornokia&0×80)==0){output_low(nok_sda);}
  else {output_high(nok_sda);}
  output_high(nok_sclk);
  bytefornokia=bytefornokia<<1;
 }
} 

void nokia_gotoxy(int8 xnokia, int8 ynokia)
{
 nokia_write_command(0x40|(ynokia&0x07));  

 nokia_write_command(0x80|(xnokia&0x7f));
} 

void nokia_erase_y(int8 ynokia)
{
 nokia_gotoxy(0,ynokia);
 printf(nokia_printchar,"       ");
} 

void nokia_erase_x(int8 xnokia)
{
 char column; 

 for (column=0;column!=6;column++){
  nokia_gotoxy(xnokia,column);
  nokia_write_data(0x00);
  nokia_write_data(0x00);
  nokia_write_data(0x00);
  nokia_write_data(0x00);
  nokia_write_data(0x00);
  nokia_write_data(0x00);
 }
} 

void nokia_printchar(int8 cvar)  // Ekrana bir karakter yazılır
{
 charsel=cvar;
 table_to_nokialcd();
}
// Ekrana yazı yazmak için tablodan karakter çekilir
void table_to_nokialcd(void)
{
 if (charsel<0x20)return;
 if (charsel>0×7f)return; 

 for (char_row=0;char_row<5;char_row++) {   // 5 bytes
    //TABLO5'de karakter ara
  if (charsel<0x50){charpos=(((charsel&0xff)-0x20)*5);
  chardata=TABLE5[(charpos+char_row)];}
  //Yoksa TABLO6'ya bak
  else if (charsel>0×4f){charpos=(((charsel&0xff)-0×50)*5);
  chardata=TABLE6[(charpos+char_row)];} 

  //ekrana bilgiyi gönder   nokia_write_data(chardata);
 }
 nokia_write_data(0×00);   // Boşluk koy
} 

void nokia_plot(int8 xnokia,int8 plot_value8)
{
 char i; 

 plot_value32=0;
 // plot_value32|=1;     //çubuk yerine nokta nokta kullanmak için 

 for (i=0;i!=plot_value8;i++){ 

  plot_value32|=1;
  plot_value32<<=1;
 } 

 plot_value32|=2;      // alt satır her zaman doldurulur 

 plot_llsb=(plot_value32&0xff);
 plot_ulsb=((plot_value32>>8)&0xff);
 plot_lmsb=((plot_value32>>16)&0xff);
 plot_umsb=((plot_value32>>24)&0xff); 

 nokia_gotoxy(xnokia,1);
 nokia_write_data_inv(plot_umsb); 

 nokia_gotoxy(xnokia,2);
 nokia_write_data_inv(plot_lmsb); 

 nokia_gotoxy(xnokia,3);
 nokia_write_data_inv(plot_ulsb); 

 nokia_gotoxy(xnokia,4);
 nokia_write_data_inv(plot_llsb);
} 

void nokia_write_data_inv(char bytefornokia_data_inv)
{
 char caa; 

 output_high(nok_dc);
 output_low(nok_cs);  //chip aktif 

 for (caa=8;caa>0;caa–) {
  output_low(nok_sclk);
  delay_us(2);
  if ((bytefornokia_data_inv&0×01)==0){output_low(nok_sda);}
  else {output_high(nok_sda);}
  output_high(nok_sclk);
  bytefornokia_data_inv=bytefornokia_data_inv>>1;
 }
 output_high(nok_cs);  //chip devre dışı
} 

void nokia_clear_screen(void)
{
 nokia_erase_y(0);
 nokia_erase_y(1);
 nokia_erase_y(2);
 nokia_erase_y(3);
 nokia_erase_y(4);
 nokia_erase_y(5);
} 

void nokia_clear_xy(int8 xnokia, int8 ynokia)
{
 nokia_gotoxy(xnokia,ynokia);
 nokia_printchar(” “);
} 

void nokia_print_uparrow(void)
{
 nokia_write_data(0×04);
 nokia_write_data(0×02);
 nokia_write_data(0×7f);
 nokia_write_data(0×02);
 nokia_write_data(0×04);
 nokia_write_data(0×00);
} 

void nokia_print_downarrow(void)
{
 nokia_write_data(0×10);
 nokia_write_data(0×20);
 nokia_write_data(0×7f);
 nokia_write_data(0×20);
 nokia_write_data(0×10);
 nokia_write_data(0×00);
} 

void nokia_print_leftarrow(void)
{
 nokia_write_data(0×08);
 nokia_write_data(0×1c);
 nokia_write_data(0×2a);
 nokia_write_data(0×08);
 nokia_write_data(0×08);
 nokia_write_data(0xf8);
} 

void nokia_print_rightarrow(void)
{
 nokia_write_data(0×08);
 nokia_write_data(0×08);
 nokia_write_data(0×2a);
 nokia_write_data(0×1c);
 nokia_write_data(0×08);
 nokia_write_data(0×00);
} 

void nokia_print_degree(void)
{
 nokia_write_data(0×00);
 nokia_write_data(0×06);
 nokia_write_data(0×09);
 nokia_write_data(0×09);
 nokia_write_data(0×06);
 nokia_write_data(0×00);
 // nokia_printchar(” “);
} 

void nokia_print_lowbatdegree(void)
{
 nokia_write_data(0×00);
 nokia_write_data(0×06);
 nokia_write_data(0×0f);
 nokia_write_data(0×0f);
 nokia_write_data(0×06);
 nokia_write_data(0×00);
 // nokia_printchar(” “);
}
Bu yazı CCS C Sürücü kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.