LCD Kayan Yazı

lcdkayanyazi

Sık kullanılan HD44780 chipset 2×16 lcd ekranların 40 karaktere kadar hafızası vardır. Hafızasına aldığı bütün karakterleri 16 satırlık ekranda göstermesi için sağa yada sola kaydırma işlemini aşağıdaki programdan yapabilirsiniz

LCD hafızasındaki bilgileri sağa kaydırmak için 0×1E, sola kaydırmak için 0×18 komutları kullanılmalıdır. Bu komutlar her işletildiğinde bir birim kayma işlemi gerçekleştirilmiş olur.

#include <16F877.h>
#fuses XT,NOWDT,PUT,NOPROTECT,BROWNOUT,NOLVP
#use delay(clock=4000000)
#include <lcd.c>

void sola_kaydir(void)
{
  lcd_send_byte(0, 0×18);
}

void saga_kaydir(void)
{
  lcd_send_byte(0, 0×1E);
}
void main() {
int a,i;

lcd_init();		 //lcd baslat
lcd_putc(”\f”); 	//lcd ekranı temizle
//lcd hafızası 40 karaktere kadar alabilir
lcd_putc(”Kosekoy  Eml   Elektronik   Bolumu”);

for(;;){
for(i = 0; i < 40; i++) //40 karakter için kaydırma
   {
    saga_kaydir();
    delay_ms(150);  // Kayma hızı
   }

for(i = 0; i < 40; i++)
   {
    sola_kaydir();
    delay_ms(150);
   }
 }
}
Bu yazı CCS C Örnekleri kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.