CCS C ve Buton İle LED Kontrol Uygulaması

pr_01_37_max

 

/******************************************************
 Uygulama Adı : Buton ile Led Kontrol Uygulaması
 Programın Amacı : Bu program ile B0 portuna bağlı LED, RA0 girişine bağlı buton ile kontrol edilmektedir.
 PIC PROG/DEKA : Port B jumper'ı LED konumunda olmalı
 Yazan : SERDAR ÇİÇEK
*******************************************************/

#include <16f877.h> // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD // Denetleyici konfigürasyon ayarları

#use fast_io(a) // Port yönlendirme komutları A portu için geçerli
#use fast_io(b) // Port yönlendirme komutları B portu için geçerli

int1 x; // 1 bitlik x adında tamsayı tipinde bir değişken tanımlanıyor.

/********* ANA PROGRAM FONKSİYONU********/

void main ()
{
 setup_psp(PSP_DISABLED); // PSP birimi devre dışı
 setup_spi(SPI_SS_DISABLED); // SPI birimi devre dışı
 setup_timer_1(T1_DISABLED); // T1 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_adc_ports(NO_ANALOGS); // ANALOG giriş yok
 setup_adc(ADC_OFF); // ADC birimi devre dışı
 setup_CCP1(CCP_OFF); // CCP1 birimi devre dışı
 setup_CCP2(CCP_OFF); // CCP2 birimi devre dışı

 set_tris_a(0b00000001); // RA0 ucu giriş olarak ayarlandı.
 set_tris_b(0x00); // RB0 portu tümüyle çıkış olarak ayarlandı.

 output_b(0x00);

 basla:
 x=input(pin_a0); // RA0 girişi okunuyor, tersleniyor ve x değişkenine aktarılıyor.
 output_bit(pin_b0,x); // x değişkeni değeri RB0 pini çıkışına aktarılıyor.
 goto basla; // basla etiketinin olduğu yere gidilir.
}

Buton İle LED Kontrol Uygulaması

Bu yazı CCS C Örnekleri kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.