CCS C ve Buton İle BCD Sayıcı Uygulaması

pr_01_37_max

 

/******************************************************
 Uygulama Adı : Buton ile BCD Sayıcı
 Programın Amacı : RA0 butonuna her basışta 0'dan itibaren artan BCD sayılar
 B portuna bağlı LED'lerde görünecektir
 PIC PROG/DEKA : Port B jumper'ı LED konumunda olmalı
*******************************************************/

#include <16f877.h> // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.

#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD // Denetleyici konfigürasyon ayarları

#use delay(clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılan osilatör frekansı belirtiliyor

#define buton pin_A0 // "buton" adında "pin_A0" kelimesine eşit bir sabit tanımlanıyor

int i=1; // 8 bitlik tamsayı tipinde değişken tanımlanıyor

/********* ANA PROGRAM FONKSİYONU********/

void main ()
{
 setup_psp(PSP_DISABLED); // PSP birimi devre dışı
 setup_timer_1(T1_DISABLED); // T1 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_adc_ports(NO_ANALOGS); // ANALOG giriş yok
 setup_adc(ADC_OFF); // ADC birimi devre dışı
 setup_CCP1(CCP_OFF); // CCP1 birimi devre dışı
 setup_CCP2(CCP_OFF); // CCP2 birimi devre dışı

 set_tris_a(0x01); // RA0 pini giriş olarak yönlendiriliyor
 set_tris_b(0x00); // RB0 portu tümüyle çıkış olarak yönlendiriliyor

 output_b(0x00); // B portu çıkışları sıfırlanıyor

 while(1) // Sonsuz döngü oluşturuluyor
 {
 if (input(buton))
 {
 delay_ms(15); // Butona basılınca meydana gelen arkın etkisini önlemek için verilen gecikme
 output_b(i); // b portuna i değeri yükleniyor
 i=i+1; // i değeri 1 arttırılıyor
 while(input(buton)); // Buton bırakılana kadar bekle
 if (i==10) // i değeri test ediliyor.i değeri 10 olunca sıfırlanıyor.
 {
 i=0; // i değeri sıfırlanıyor
 }
 }
 }
}

Buton İle BCD Sayıcı Uygulaması

Bu yazı CCS C Örnekleri kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.