CCS C ve 74164 İle 2 Çıkışla 7 Segment Display Sürme

pr_01_37_max

 

74164 entegresi seri giriş paralel çıkış kaydedici entegresidir. Küçük güçlü yedi segmentleri sürmek için idealdir. Uç uca eklenerek segment sayısı artırılabilir. Daha ayrıntılı bilgiyi kitapta bulabilirsiniz.

/******************************************************
 Uygulama Adı : 74164 ile 2 Çıkışla 7 Segment Display Sürme
*******************************************************/

#include <16f877.h> // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.

//***********Denetleyici konfigürasyon ayarları************
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD

#use delay(clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılan osilatör frekansı belirtiliyor

#use fast_io(b) // Port yönlendirme komutları b portu için geçerli

#define data pin_b0 // data sabiti pin_b0'a eşitleniyor
#define clock pin_b1 // clock sabiti pin_b1'e eşitleniyor

// Ortak katot display için veri değerleri
int digit[10]={0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7C, 0x07, 0x7F, 0x6F};

char i=0,j=0; // Karakter tipinde değişken tanımlaması yapılıyor

/********* ANA PROGRAM FONKSİYONU********/

void main ()
{
 setup_psp(PSP_DISABLED); // PSP birimi devre dışı
 setup_timer_1(T1_DISABLED); // T1 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_adc_ports(NO_ANALOGS); // ANALOG giriş yok
 setup_adc(ADC_OFF); // ADC birimi devre dışı
 setup_CCP1(CCP_OFF); // CCP1 birimi devre dışı
 setup_CCP2(CCP_OFF); // CCP2 birimi devre dışı

 set_tris_b(0x00); // B portu tümüyle çıkış olarak yönlendiriliyor

 output_b(0x00); // İlk anda B portu çıkışı sıfırlanıyor

 while(1)
 {
 for(i=0;i<10;i++) // Displayde gösterilecek 0-9 sayıları için döngü

 {

 for(j=0;j<8;j++) // Gönderilecek verinin bit bit gönderilmesi için
 // oluşturulan döngü
 {
 output_bit(data,bit_test(digit[i],j)); // Bit değeri data pinine gönderiliyor

 output_high(clock); // Clock sinyali lojik-1 yapılıyor
 output_low(clock); // Clock sinyali lojik-0 yapılıyor
 }
 delay_ms(500); // Gecikme veriliyor
 }
 }
}

74164 İle 2 Çıkışla 7 Segment Display Sürme

Bu yazı CCS C Örnekleri kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.