CCS C ile PWM Modu Uygulaması

pr_01_37_max

 

/******************************************************
 PIC16F877 ile PWM Modu Uygulaması-1
*******************************************************/
#include <16f877.h> // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.

// Denetleyici konfigürasyon ayarları
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD

#use delay (clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılacak osilatör frekansı belirtiliyor.

#use fast_io(a) //Port yönlendirme komutları A portu için geçerli
#use fast_io(c) //Port yönlendirme komutları C portu için geçerli

int i=5; // Tamsayı tipinde değişken tanımlanıyor

/********* ANA PROGRAM FONKSİYONU********/

void main ( )
{
 setup_psp(PSP_DISABLED); // PSP birimi devre dışı
 setup_timer_1(T1_DISABLED); // T1 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_adc_ports(NO_ANALOGS); // ANALOG giriş yok
 setup_adc(ADC_OFF); // ADC birimi devre dışı

 set_tris_a(0x03); // RA0 ve RA1 pinleri giriş
 set_tris_c(0x00); // RC0, RC1 ve RC2 pini giriş

 setup_ccp1(CCP_PWM); // CCP1 birimi PWM çıkışı için ayarlandı
 setup_ccp2(CCP_PWM); // CCP2 birimi PWM çıkışı için ayarlandı

 setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,170,1); // Timer2 ayarları yapılıyor

 set_pwm1_duty(i); // PWM1 çıkışı görev saykılı belirleniyor
 set_pwm2_duty(i); // PWM2 çıkışı görev saykılı belirleniyor

 while(1) // Sonsuz döngü
 {
 if (input(pin_a0)) // Eğer RA0 girişine bağlı butona basılırsa
 {
 delay_ms(20); // Buton arkı önleme gecikmesi
 while(input(pin_a0)); // Basılı butondan el çekile kadar bekle
 i+=3; // i=i+3 anlamındadır.

 if (i>=170) // i değeri 170'dan büyükse i değeri 170 olsun
 i=170;

 set_pwm1_duty(i); // PWM1 çıkışı görev saykılı belirleniyor
 set_pwm2_duty(i); // PWM2 çıkışı görev saykılı belirleniyor
 }

 if (input(pin_a1)) // Eğer RA1 girişine bağlı butona basılırsa
 {
 delay_ms(20); // Buton arkı önleme gecikmesi
 while(input(pin_a1)); // Basılı butondan el çekile kadar bekle
 i-=3; // i=i-3 anlamındadır.

 if (i<5) // i değeri 5'den küçük ise i değeri 10 olsun
 i=5;

 set_pwm1_duty(i); // PWM1 çıkışı görev saykılı belirleniyor
 set_pwm2_duty(i); // PWM2 çıkışı görev saykılı belirleniyor
 }
 }
}

PWM Modu Uygulaması

Bu yazı CCS C Örnekleri kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.