CCS C ile Paralel Slave Port Uygulaması

pr_01_37_max

 

/******************************************************
 PIC16F877A ile Paralel Slave Port Modülü Uygulaması
PIC PROG/DEKA : Port B jumper'ı LED konumunda olmalı
*******************************************************/

#include <16f877A.h> // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.

// Denetleyici konfigürasyon ayarları
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD

#use delay (clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılacak osilatör frekansı belirtiliyor.

/********* ANA PROGRAM FONKSİYONU********/
void main ( )
{
 setup_timer_1(T1_DISABLED); // T1 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_adc_ports(NO_ANALOGS); // ANALOG giriş yok
 setup_adc(ADC_OFF); // ADC birimi devre dışı
 setup_CCP1(CCP_OFF); // CCP1 birimi devre dışı
 setup_CCP2(CCP_OFF); // CCP2 birimi devre dışı
 setup_comparator(NC_NC_NC_NC); // Karşılaştırıcı birimi devre dışı
 setup_VREF(FALSE); // Voltaj referans birimi devre dışı

 setup_psp(PSP_ENABLED); // PSP modülü açık

 while (1) // Sonsuz döngü
 {
 output_b(PSP_DATA); // PSP veri yolundaki bilgiyi B portuna gönder
 }
}

Paralel Slave Port Uygulaması

Bu yazı CCS C Örnekleri kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.