CCS C ile Grafik LCD Uygulaması

pr_01_37_max

 

/*******************************************************
 PIC16F877 ile Grafik LCD Uygulaması
*******************************************************/

#include <16f877.h> // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.

#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD // Denetleyici konfigürasyon ayarları

#use delay (clock=20000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılacak osilatör frekansı belirtiliyor.

#include <HDM64GS12.c> // HDM64GS12.c dosyası programa ekleniyor
#include <graphics.c> // graphics.c dosyası programa ekleniyor

char yazi1[]="GAZI"; // Karakter dizisi tanımlanıyor
char yazi2[]="UNIVERSITY"; // Karakter dizisi tanımlanıyor
int i,x1,y1,x2,y2;

/********* ANA PROGRAM FONKSİYONU********/

void main ( )
{
 setup_psp(PSP_DISABLED); // PSP birimi devre dışı
 setup_timer_1(T1_DISABLED); // T1 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_adc_ports(NO_ANALOGS); // ANALOG giriş yok
 setup_adc(ADC_OFF); // ADC birimi devre dışı
 setup_CCP1(CCP_OFF); // CCP1 birimi devre dışı
 setup_CCP2(CCP_OFF); // CCP2 birimi devre dışı

 glcd_init(ON); // Grafik LCD hazırlanıyor ve ekran siliniyor

 while(1)
 {
 glcd_init(ON); // Ekran siliniyor
 glcd_text57(39, 5, yazi1, 2, ON); // GLCD'de yazı yazdırılıyor
 glcd_text57(5, 30, yazi2, 2, ON); // GLCD'de yazı yazdırılıyor
 delay_ms(2000);

 glcd_init(ON); // Ekran siliniyor
 x1=5;
 y1=5;
 x2=100;
 y2=5;
 for(i=0;i<6;i++)
 {
 glcd_line(x1, y1, x2, y2, ON); // GLCD'de Çizgi çizdiriliyor
 y2=y1+=10; // y2=y1=y2+10; anlamında
 x2-=10; // x2=x2-10; anlamında
 delay_ms(1000);
 }

 glcd_init(ON); // Ekran siliniyor
 x1=y1=10;
 for (i=0;i<120;i++)
 {
 glcd_pixel(x1,y1,ON); // Ekranda istenen pikseller aktif yapılıyor
 y1=x1++; // y1=x1+1; anlamında
 delay_ms(50);
 }

 glcd_init(ON); // Ekran siliniyor
 y2=60;
 x1=5;
 for (i=0;i<8;i++)
 {
 glcd_bar(x1, 0, x1, y2, 10, ON); // GLCD'de çubuk çizdiriliyor
 delay_ms(1000);
 x1+=15; // x1=x1+15; anlamında
 y2-=5; // y2=y2-5; anlamında
 }

 glcd_init(ON); // Ekran siliniyor
 for(i=0;i<=30;i=i+5)
 {
 glcd_circle(60, 30, i, NO, ON); // GLCD'de Daire çizdiriliyor
 delay_ms(1000);
 }

 glcd_init(ON); // Ekran siliniyor
 x1=5;
 y1=5;
 x2=120;
 y2=63;
 for(i=0;i<6;i++)
 {
 glcd_rect(x1, y1, x2, y2, NO, ON); // GLCD'de dikdötrgen çizdiriliyor
 y1=x1+=5; // y1=x1+5; anlamında
 x2-=5; // x2=x2-5; anlamında
 y2-=5; // y2=y2-5; anlamında
 delay_ms(500);
 }


 }
}

Grafik LCD Uygulaması

Bu yazı CCS C Örnekleri kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.