CCS C ile Flash Program Hafızası Uygulaması

pr_01_37_max

/******************************************************
 PIC16F877 ile Flash Program Hafızası Uygulaması
PIC PROG/DEKA : Port B jumper'ı LCD konumunda olmalı
*******************************************************/

#include <16f877.h> // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.

// Denetleyici konfigürasyon ayarları
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD

#use delay (clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılacak osilatör frekansı belirtiliyor.

#use fast_io(a) //Port yönlendirme komutları A portu için geçerli

#define use_portb_lcd TRUE // LCD B portuna bağlı

#include <lcd.c> // LCD.c dosyası programa ekleniyor

int16 adres=0,deger=0;

/********* ANA PROGRAM FONKSİYONU********/
void main ( )
{
 setup_psp(PSP_DISABLED); // PSP birimi devre dışı
 setup_timer_1(T1_DISABLED); // T1 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_adc_ports(NO_ANALOGS); // ANALOG giriş yok
 setup_adc(ADC_OFF); // ADC birimi devre dışı
 setup_CCP1(CCP_OFF); // CCP1 birimi devre dışı
 setup_CCP2(CCP_OFF); // CCP2 birimi devre dışı

 set_tris_a(0x01); // RA1 pini giriş

 lcd_init(); // LCD kurulumu yapılıyor

 printf(lcd_putc,"\fProgram Kodlari"); // LCD'ye yazı yazdırılıyor
 delay_ms(1000);
 printf(lcd_putc,"\fAdres Kod"); // LCD'ye yazı yazdırılıyor

 while (!(adres==0x3FFF)) // Program kodu 0x3FFF değerine eşit oluncaya kadar döngüyü işle
 // 0x3FFF Boş olan program bellek kodudur.
 {
 deger=read_program_eeprom(adres); // Program kod hafızasında belirtilen adresteki kodu oku
 lcd_gotoxy(1,2); // İmleç 1.sütun 2.satırda
 printf(lcd_putc,"\n%lx %lx",adres,deger); // LCD'ye program kod hafızası adresini ve içindeki kodu yaz
 delay_ms(500);
 adres++; // adres değişkeni içeriğini 1 arttır

 if (input(pin_a0)) // Eğer RA0 girişindeki butona basılırsa
 {
 delay_ms(20); // Buton arkını önlemek için
 write_program_eeprom(adres, 0x0000); // Belirtilen program kod hafızası adresine 0 bilgi yaz
 }
 }
 printf(lcd_putc,"\fProgram Bitti..."); // Programın sonuna geldiğini bildirir
}

Flash Program Hafızası Uygulaması

Bu yazı CCS C Örnekleri kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.