CCS C 74138 İle Port Çoğullama Uygulaması

pr_01_37_max

 

74138 entegresi 3 giriş 8 çıkış demultiplexer entegresidir. Pic ile kullanıldığında mikrodenetleyiciye ait  3 çıkış  8 çıkışa artırılmış olur.Daha fazla bilgiyi kitapta bulabilirsiniz. Örnek kod ve proteus simülasyonu aşağıdadır.

/******************************************************
 Uygulama Adı : 74138 İle Port Çoğullama Uygulaması
*******************************************************/
#include <16f877.h> // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.

//***********Denetleyici konfigürasyon ayarları************
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD

#use delay(clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılan osilatör frekansı belirtiliyor

#use fast_io(b) // Port yönlendirme komutları b portu için geçerli

int i; // Tamsayı tipinde değişken tanımlanıyor

/********* ANA PROGRAM FONKSİYONU********/

void main ()
{
 setup_psp(PSP_DISABLED); // PSP birimi devre dışı
 setup_timer_1(T1_DISABLED); // T1 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_adc_ports(NO_ANALOGS); // ANALOG giriş yok
 setup_adc(ADC_OFF); // ADC birimi devre dışı
 setup_CCP1(CCP_OFF); // CCP1 birimi devre dışı
 setup_CCP2(CCP_OFF); // CCP2 birimi devre dışı

 set_tris_b(0x00); // B portu tümüyle çıkış olarak yönlendiriliyor

 while(1) // Sonsuz döngü
 {
 for(i=0;i<8;i++) // 1. 74138 entegresi çıkış kontrolü
 {
 output_b(i|0b00000000); // İlk 74138 seçiliyor ve sırayla çıkışlar aktif yapılıyor
 delay_ms(250); // Gecikme veriliyor
 }
 for (i=0;i<8;i++) // 2. 74138 entegresi çıkış kontrolü
 {
 output_b(i|0b00010000); // İkinci 74138 seçiliyor ve sırayla çıkışlar aktif yapılıyor
 delay_ms(250); // Gecikme veriliyor
 }
 for(i=0;i<8;i++) // 3. 74138 entegresi çıkış kontrolü
 {
 output_b(i|0b00100000); // Üçüncü 74138 seçiliyor ve sırayla çıkışlar aktif yapılıyor
 delay_ms(250); // Gecikme veriliyor
 }
 for (i=0;i<8;i++) // 4. 74138 entegresi çıkış kontrolü
 {
 output_b(i|0b00110000); // Dördüncü 74138 seçiliyor ve sırayla çıkışlar aktif yapılıyor
 delay_ms(250); // Gecikme veriliyor
 }
 }
}

74138 İle Port Çoğullama Uygulaması

Bu yazı CCS C Örnekleri kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.