pr_01_37_max   Standart 2×16 LCD ekranlarda türkçe karakterler bulunmamakta. Bu durumu aşmak yada kendi özel sembollerinizi yaratmak ekranda göstermek için aşağıdaki örneği ve dosyaları inceleyiniz.

/*******************************************************
PIC16F877 ile Kendi Özel Karakterli LCD Dosyamızla LCD Uygulaması
PIC PROG/DEKA : Port B jumper'ı LCD konumunda olmalı
*******************************************************/

#include  // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.

#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD // Denetleyici konfigürasyon ayarları

#use delay (clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılacak osilatör frekansı belirtiliyor.

#include <özel_karakter_LCD.c> // özelkarakter__LCD.c dosyası programa ekleniyor

float x=23.5; // Ondalıklı tipte değişken tanımlanıyor

/********* ANA PROGRAM FONKSİYONU********/

void main ( )
{
 setup_psp(PSP_DISABLED); // PSP birimi devre dışı
 setup_timer_1(T1_DISABLED); // T1 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_adc_ports(NO_ANALOGS); // ANALOG giriş yok
 setup_adc(ADC_OFF); // ADC birimi devre dışı
 setup_CCP1(CCP_OFF); // CCP1 birimi devre dışı
 setup_CCP2(CCP_OFF); // CCP2 birimi devre dışı

 lcd_hazirla(); // LCD başlangıç ayarları yaptırılıyor
 ozel_karakterler(); // Özel karakterler CGRAM'e yükleniyor

 while(1) // Sonsuz döngü
 {
 imlec(1,1); // İmlec 1.satır 1.sütunda
 printf(lcd_veri,"ÖZEL KARAKTERLİ"); // LCD'ye veri yazdırılıyor

 imlec(2,1); // İmlec 2.satır 1.sütunda
 printf(lcd_veri,"LCD UYGULAMASI"); // LCD'ye veri yazdırılıyor
 delay_ms(1000);

 lcd_komut(0x01); // LCD sıfırlanıyor
 printf(lcd_veri,"ÖZEL KARAKTERLER"); // LCD'ye veri yazdırılıyor

 imlec(2,1); // İmlec 2.satır 1.sütunda
 printf(lcd_veri,"Ç"); delay_ms(1000);
 printf(lcd_veri,"Ğ"); delay_ms(1000);
 printf(lcd_veri,"İ"); delay_ms(1000);
 printf(lcd_veri,"Ö"); delay_ms(1000);
 printf(lcd_veri,"Ş"); delay_ms(1000);
 printf(lcd_veri,"Ü"); delay_ms(1000);
 printf(lcd_veri,"'"); delay_ms(1000);
 printf(lcd_veri,"I"); delay_ms(1000);

 lcd_komut(0x01); // LCD sıfırlanıyor
 printf(lcd_veri,"SICAKLIK %f'C",x); delay_ms(3000);

 lcd_komut(0x01); // LCD sıfırlanıyor
 }
}

Özel Karakterli LCD Uygulaması

Bu yazı CCS C Örnekleri kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.